DANH MỤC TOUR    
DA NANG XANH
tour ba na
tour đà nẵng

CỤC BÁO CHÍ - BỘ TT-TT

Cô chú cán bộ cục báo chí trong chuyến tham quan Đà Nẵng - Đảo Cù Lao Chàm trong chuyến tham quan vào tháng 7/ 2014